DESCRIEREA PROCESULUI 

 


 

        Obiectivul consultantei este de a oferi o diagnoza companiei in ceea ce priveste procesele, resursele derulate si asistenta calificata in scopul dezvoltarii, adoptarii si implementarii de noi solutii organizatorice. Durata procesului de consultanta pentru o companie este de 80 de ore.

Derularea procesului de consultanta:

Culegerea informaţiilor şi preluarea următoarelor documente:

  1. actele de înfiinţare ale societăţii, respectiv certificatul de înregistrare și statutul societăţii;
  2. regulamentul de ordine interioară;
  3. organigrama societăţii; regulamentul de organizare şi funcţionare;
  4. fișele de post, conform organigramei;
  5. documente privind standardele implementate (unde este cazul);
  6. documente financiar-contabile (ultimele 3 bilanţuri depuse; ultimele 3 balanţe).

 

 

Etapa I – ANALIZA:

   • Analiza paradigmelor şi a specificului activităţii desfășurate de întreprindere; analiza poziţionării pe piaţă.
   • Analiza activităţii de marketing (analiza de oportunitate; analiza de produs; analiza de piaţă; analiza strategiilor de promovare şi vânzare).
   • Identificarea factorilor de influenţă interni şi externi.
   • Analiza obiectivelor organizaţiei: a) strategice; b) tactice.
   • Analiza performanţelor manageriale (şi în vederea aprecierii necesarului de cursuri).
   • Analiza structurală:.
    • Posturi;
    • Funcţii;
    • Compartimente;
    • Niveluri ierarhice;
    • Ponderi ierarhice;
    • Relaţii organizatorice;
    • Proceduri de lucru.
   • Analiza fluxurilor de comunicare şi a celor informaţionale de ansamblu.
   • Analiza Proceselor:
    • Funcţiuni;
    • Activităţi;
    • Atribuţii;
    • Sarcini.
   • Analiza climatului organizațional.
   • Analiza performanţelor economice.

 

 

Etapa II – DIAGNOSTIC:

   • Diagnosticul obiectivelor şi definirea stării viitoare.
   • Diagnosticul fluxului de activităţi (care include diagnosticul structural, diagnosticul fluxurilor de comunicare şi diagnosticul proceselor).
   • Diagnosticul climatului organizaţional.
   • Diagnosticul componentei financiar-economice.
   • Diagnosticul activităţii de marketing.
   • Realizarea Raportului diagnostic şi validarea conformităţii în teren.

 

Etapa III – SOLUŢII:

  • Stabilirea obiectivelor de atins şi a termenelor în timp.
  • Soluții şi propuneri privind îmbunătăţirea fluxului de activităţi.
  • Soluţii privind aspectele de discutat evidenţiate de analiza climatului organizaţional.
  • Soluţii privind îmbunătăţirea componentei financiar-economice.
  • Soluţii privind creşterea eficienţei activităţilor de marketing şi poziției pe piaţă a întreprinderii.

Recomandarile au caracter facultativ. In urma consultantei se va stabili si un necesar de instruire pentru managerii din cadrul firmei. Echipa de consultanta va propune top managementului lista persoanelor eligibile pentru instruire/formare, cu recomandari de cursuri individualizate. Conducerea va avea decizia finala in selectia personalului pentru instruire.

 

Beneficiarii au posibilitatea de a descarca documente/rapoarte de consultanta accesand sectiunea DOWNLOAD . Fiecare beneficiar care doreste acest lucru va primi user-name si parola.